Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

GIỚI HỊU VỀ BLOG KỦA LỚP 9/2 THCS HẬU THÀNH

Địa chỉ : lop92thcshauthanh.blogspot.com
Hướng Dẩn Sài Blog :
_để xem các bài viết_ : nháy vào các mục bên phải 
_để bình luận_ : vào bài đăng muốn bình luận , kéo xuống cuối bài đăng, nháy chuột vào dòng chử màu đỏ có nội dung ( 'số' nhận xét) ví dụ ( 5 nhận xét) .
viết nội dung binh luận vào ô trống , ở dòng chữ ( nhận xét với tư cách ) các bạn nháy chuột vào mũi tên xuống và chọn dòng chữ ( ẩn danh) . sau đó chọn dòng  ( xuất bản) để dăng nhận xét .

__________________blog tạo bởi TRÚC PHƯƠNG , liên hệ : 01889691810_____________________